Piaristák a menekültekért

Piaristák a menekültekért

A világ aggódva figyeli az Ukrajnában kialakult háborús helyzetet. Mi, piaristák feladatunknak érezzük a rászorulók segítését határon innen és túl, keresve a segítségnyújtás legmegfelelőbb formáit. Szerzetes közösségeink, pedagógusaink, diákjaink és családjaik, öregdiákjaink egyaránt támogatni szeretnék az otthonukat elhagyni kényszerülőket. 

A menekült családok segítése nem csupán lehetőségünk, hanem hitből fakadó kötelességünk is. Intézményeink tanárai önkéntes felajánlásként tanítást szerveznek a háborús helyzet miatt hazánkba érkező menekült diákok számára. 

Az oktatás megszervezéséhez és a családok mindennapi szükségleteinek megteremtéséhez szeretnénk biztos hátteret adni. 

Kérjük, csatlakozzon Ön is összefogásunkhoz és pénzadományával segítse, hogy biztos támasza lehessünk a krízishelyzetbe került családoknak!

Adományaikat az alábbi számlaszámra vagy az online felületen várjuk

Piarista Alapítvány 

10700024 70759196 51100005 

Közlemény: menekültekért