Sikeresen zárult a tanárképzési ösztöndíj program

Sikeresen zárult a tanárképzési ösztöndíj program

A 2018/19-es tanévben indított tanárképzési ösztöndíj három tanéven át támogatta a budapesti gimnázium tanár utánpótlását. Összesen négy  tanárképzésben lévő öregdiákunk részesült ösztöndíjban, akik közül ketten már főállásban a tanári kar részei, ketten pedig még folytatják tanulmányaikat és mellette  vesznek részt a nevelői munka segítésében.

A Piarista Alapítvány a budapesti gimnáziummal együttműködésben összesen 4 millió forint ösztöndíjjal támogatta az elhivatott tanárok képzését. 

Az idei tanévtől a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programot kiterjesztették az egyházi intézményekben való elhelyezkedés szándékra is, így a tanári képzésben résztvevő öregdiákjaink a továbbiakban e programban tudnak ösztöndíjra pályázni. 

Alapítványunk továbbra is elkötelezett intézményeink pedagógus utánpótlásának támogatása iránt. Készséggel keressük az együttműködést intézményeink vezetőivel, hogy továbbra is támogathassuk a piarista iskoláink nevelő munkáját. 

Kapcsolódó projektek: