Hírek/aktualitások

Itt a nyár, kezdődnek a túrák, táborok!

Gyalog vagy két keréken, evezővel vagy vitorlával a piarista diákok egész biztosan túráznak és táboroznak a nyári szünidő alatt. Ebben segíti őket több mint egy évtizede a Piarista Alapítvány az anyagi keretek megteremtésével.

1% - Közösségben, értük.

Elindult az idei 1% kampány. Várjuk felajánlásaikat. 

Hálásan köszönjük adományaitokat - Vége az adventi kampánynak!

2021. január 31-én zárult az adventi adománygyűjtő kampányunk. Ismét megtapasztalhattuk a piarista missziót támogató sok jóakaró közösségét.

Vass Péter, a "csudaparasztok" segítője. Piarista Kisokos

Vass Péter piarista szerzetes a névadója a Piarista Alapítvány szociális ösztöndíjának. Bár neve és munkássága sokak számára kevéssé ismert, „a csalhatatlan ízlésű esztéta” nagyfokú szociális érzékenységgel rendkívül sokat tett a magyar fiatalságért, különösen a hármashegyi és nagyhegyesi „csudaparasztok” felkarolásával. 

Elindult az adventi adománygyűjtő kampány

A „Legyél te is ajándék mások számára!” című adventi kampány a személyes kapcsolatok ápolására, az ajándékozás értékére és a rászoruló piarista diákok megsegítésére hívja fel a figyelmet.

Befejeződött az őszi adománygyűjtő kampány

Október 27.-én őszi adománygyűjtő kampányunk befejeződött.

KÖZÖSSÉGBEN, ÉRTÜK.
 

 

Projektjeink

Egyes projektjeinkre kattintva támogathatja tevékenységünket.

  Vass Péter szociális ösztöndíj

  A 2014/15- ös tanévben indult ösztöndíjprogram keretében évent 20-25 diákot támogatunk havi tízezer forintos ösztöndíjjal. Az ösztöndíj egy öregdiákunk felajánlásával jött létre.

  Ha adományával a piarista szociális ösztöndíjprogramunkat szeretné támogatni, az utalás illetve a csekk közlemény rovatába az VASS PÉTER ÖSZTÖNDÍJ megjelölést írja.

  Teljes tartalom megtekintése

  Adományozás

  Túratámogatás

  A Piarista Alapítvány több mint 10 éve támogatja a piarista intézmények nevelői munkáját a nyári túrák anyagi támogatásával. Legyen szó akár gyalogtúráról, evezős túráról, kerékpáros túráról vagy vitorlás táborról, a táborozásnak és túrázásnak valamennyi piarista intézményben nagy hagyománya van.

  Kérjük, amennyiben támogatni szeretné a piarista túrák, táborok szervezését, az utalás vagy csekk közlemény rovatába a következőt írja: TÚRA

  Teljes tartalom megtekintése

  Adományozás

  Robotika szakkör

  A budapesti Piarista Gimnázium régóta fontosnak tartja az informatika és a digitális technológiák tanulását. Korábban Kovács Mihály piarista szerzetestanár kibernetika-szakköre, az évtizedeken keresztül működő fizikus klub, az elmúlt évekből pedig leginkább a „Ballon-projekt” és a nemzetközi műholdas versenyen résztvevőinek munkája jelezte az iskola elkötelezettségét.

  A gimnázium továbbra is szeretne komoly műhelyt fenntartani az érdeklődő diákoknak, ezért indítottuk a robotika szakkört. A szakkör költsége átlagosan 25.000 Ft alkalmanként, mely meghaladja az állami finanszírozás kereteit. Ezért kerestünk támogatókat, elsősorban informatikai cégeket, illetve informatika területén dolgozó szakembereket, akik egy-egy alkalom örökbefogadásával segítik a gimnázium munkáját.

  Teljes tartalom megtekintése

  Adományozás

  Piarista Tanoda

  A tanoda célja, hogy csökkentse a tanulók szociális hátrányokból fakadó nehézségeit, segítse iskolai előmenetelüket, növelje sikerességüket, segítő környezetben gazdag módszertani tárházával pozitív tanulási élményben részesítse a gyerekeket. A munka három tízfős csoportban történik órarendi beosztással, délutánonként négy órában. Minden délután van matematika és magyar nyelv, valamint „egyéb tantárgy” nevezetű foglalkozás. Ez utóbbin az aktuális lemaradásokat lehet pótolni és a másnapra való felkészülést segíteni. Továbbá minden csoportnak van heti két hittanos foglalkozása és két fejlesztő alkalma, amit fejlesztőpedagógusok és gyógypedagógusok tartanak. Péntek délután sport, cigány kultúra, ének és tánc szerepel a foglalkozások között.

  Teljes tartalom megtekintése

  Adományozás

  Mentorprogram – Csillogó...

  A sátoraljaújhelyi Piarista Rendház „Csillogó szemek” elnevezésű programjának fő célkitűzése hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű középiskolás lányok személyes kísérése annak érdekében, hogy a résztvevő lányok iskolájukat képességeikhez mérten a lehető legjobb eredménnyel elvégezzék, sikeres szakmai és érettségi vizsgát tegyenek. Ennek megfelelően a program gerincét képezi a tanulás segítésének megszervezése, a minél hatékonyabb tanulmányi előmenetel segítése.

  A kifejezett tanulmányi megsegítésen túl segítséget nyújt a program személyes életpálya tervezésben és pályaorientációban. Figyelmet fordítunk a személyes életút alakításának segítésére, az önismereti munkára, az egyéni fejlődési utak feltárására és az azon való kísérésre. A program legfontosabb üzenete: „a te életedért te vagy a felelős”. Ezért célunk a személyes fejlődésre való igény felébresztése, a felelősségvállalásra való nevelés, a résztvevők képessé tevése életük tudatos alakítására felelős döntések meghozatala által.

  Teljes tartalom megtekintése

  Adományozás

Rólunk

A Piarista Alapítványt az újjáalakuló Magyar Piarista Diákszövetség alapította 1991-ben. Bő negyedszázados sikeres működést követően a diákszövetség átadta az alapítói jogokat a Piarista Rend Magyar Tartományának.

A csatolmányban megtalálható a 2019. október 1-étől hatályos Alapító Okirat.

Az alapítvány éves beszámolói és közhasznúsági jelentései itt találhatók.

A piarista rend katolikus tanító szerzetesrend. Tagjai a szokásos szerzetesi fogadalmak mellett negyedik fogadalomként a gyermekek neveléséről való különleges gondoskodást vállalják.

A piaristák rendjét Kalazanci Szent József (1556-1648), egy Rómába került spanyol pap alapította, aki 1597-től kezdve munkatársaival "kegyes", azaz ingyenes és vallásos iskolákat működtetett a Városban. Közösségüket 1617-ben V. Pál pápa kongregációvá nyilvánította, majd 1621-ben XV. Gergely pápa ünnepélyes fogadalmas szerzetesrenddé tette.

A Piarista Alapítványt azért hoztuk létre, hogy segítsük és támogassuk a piarista intézményeket küldetésük megvalósításában, a nevelés általi evangelizálásban. Ennek érdekében elősegítjük az intézményi és tartományi szintű projektek megvalósulását, ezek finanszírozásához forrásszervezési tevékenységet végzünk. A piarista küldetés minél tágabb megismertetése érdekében szemléletformáló kampányokat indítunk és kapcsolatokat építünk öregdiákjainkkal, valamint a piarista küldetés iránt érdeklődőkkel. 

 

Kuratórium

 • Valaczka János Pál SP
  Elnök
 • Lázár László
  Tag
 • Mikulás Domonkos
  Tag
 • Strommer Pál
  Tag
 • Tőzsér Endre
  Tag
 
 

 

Piarista Alapítvány
Adószám: 19013598-1-41
 

 

Közlemények

2019. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés

A kuratórium 42/2020.03.18.  sz. határozatával elfogadta a Piarista Alapítvány 2019. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. A mérleg, eredménykimutatás, szöveges közhasznúsági jelentés a csatolmányokban.

Kuratóriumi ülés meghívó

2020. máricus 18. 15 órakor tartja következő ülését a kuratórium.

Kuratóriumi ülés meghívó

A következő kuratóriumi ülés időpontja 2019. december 4. 15 óra. 

Kuratóriumi ülés meghívó

A Piarista Alapítvány Kuratóriumának következő ülése 2019.október 2.

Kuratóriumi tag változás

Szilvásy László kuratóriumi tag 2019.március 27.-ei hatállyal benyújtotta lemondását a kuratóriumi tagságról. Helyére 2019. május 1- 2019. szeptember 30.-i időtartamra Svastits Géza került kinevezésre.

Bírósági bejegyzésre került a Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány beolvadása

Bírósági bejegyzésre került a Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány beolvadása a Piarista Alapítványba. A végzés 2019. április 26.-án jogerőre emelkedett.