Hírek/aktualitások

Erdei vándortábor a Zselicben

Vándortáborban voltak júniusban a Mosonmagyaróváriak.

Elindult az őszi adománygyűjtő kampányunk!

A piarista rend küldetése a szerzetes és világi tanárok munkája mellett kezdettől fogva elkötelezett jóakarók támogatásának köszönhetően valósulhat meg. Szerteágazó oktatási-nevelési tevékenységünkből két, számunkra különösen is fontos ügy támogatását kérjük tőletek. Köszönjük, ha imádságaitokon túl anyagi támogatásotokkal is részt vállaltok a piarista nevelés társadalmat megújító tevékenységében!

Családok mellett a bajban

Alapítványunk a tavaszi járványidőszakban öt diákunk válságos helyzetbe került családjának tudott segíteni 535.000 Ft értékben.

Történet a Budapesti Szent Ferenc Kórházból

„Az önkénteskedéssel való tervem az volt, hogy én segítek nekik, de annyi mindent kaptam ezekben a napokban, hogy igazából nem is tudom hol állt meg a mérleg nyelve.”

Egyik munkatársunk piarista szolgálatként egy budapesti kórházban való segítésben érezte megszólítva magát az elmúlt hónapokban.  Fogadjátok most az ő történetét a Piarista Alapítvány "Egymásért a járvány idején" sorozatában.

Történet a Kalazancius Mozgalomból - Egymásért a járvány idején

"..Másnap minden kifogás nélkül ott tudott lenni mindenki az online beszélgetésen. Mindenki érezte, hogy mi egy közösség vagyunk, és most valakinek szüksége van erre a közösségre."

A Kalazancius Mozgalom egyik helyi közösségének történetével gazdagodhatunk a Piarista Alapítvány "Egymásért a járvány idején" sorozatában.

Történet Újhelyből - Öröm az összefogásban

„Megható volt látni, hogy a cél érdekében szinte az egész utca összefogott. Néhány napjuk volt a fiú hazaérkezéséig. Úgy tűnt, hogy az építkezéshez minden adott, de...”

Sátoraljaújhelyből olvashatjuk a következő történetet a Piarista Alapítvány "Egymásért a járvány idején" sorozatában. Szép példája annak, hogy mit jelent a JELENLÉT. Elérhetőnek lenni, megszólíthatónak lenni, közösségben gondolkodni. 

 

KÖZÖSSÉGBEN, ÉRTÜK.
 

 

Projektjeink

Egyes projektjeinkre kattintva támogathatja tevékenységünket.

Rólunk

A Piarista Alapítványt az újjáalakuló Magyar Piarista Diákszövetség alapította 1991-ben. Bő negyedszázados sikeres működést követően a diákszövetség átadta az alapítói jogokat a Piarista Rend Magyar Tartományának.

A csatolmányban megtalálható a 2019. október 1-étől hatályos Alapító Okirat.

Az alapítvány éves beszámolói és közhasznúsági jelentései itt találhatók.

A piarista rend katolikus tanító szerzetesrend. Tagjai a szokásos szerzetesi fogadalmak mellett negyedik fogadalomként a gyermekek neveléséről való különleges gondoskodást vállalják.

A piaristák rendjét Kalazanci Szent József (1556-1648), egy Rómába került spanyol pap alapította, aki 1597-től kezdve munkatársaival "kegyes", azaz ingyenes és vallásos iskolákat működtetett a Városban. Közösségüket 1617-ben V. Pál pápa kongregációvá nyilvánította, majd 1621-ben XV. Gergely pápa ünnepélyes fogadalmas szerzetesrenddé tette.

A Piarista Alapítványt azért hoztuk létre, hogy segítsük és támogassuk a piarista intézményeket küldetésük megvalósításában, a nevelés általi evangelizálásban. Ennek érdekében elősegítjük az intézményi és tartományi szintű projektek megvalósulását, ezek finanszírozásához forrásszervezési tevékenységet végzünk. A piarista küldetés minél tágabb megismertetése érdekében szemléletformáló kampányokat indítunk és kapcsolatokat építünk öregdiákjainkkal, valamint a piarista küldetés iránt érdeklődőkkel. 

 

Kuratórium

 • Valaczka János Pál SP
  Elnök
 • Lázár László
  Tag
 • Mikulás Domonkos
  Tag
 • Strommer Pál
  Tag
 • Tőzsér Endre
  Tag
 
 

 

Piarista Alapítvány
Adószám: 19013598-1-41
 

 

Közlemények

Kuratóriumi ülés meghívó

A Piarista Alapítvány Kuratóriumának következő ülése 2019.október 2.

Kuratóriumi tag változás

Szilvásy László kuratóriumi tag 2019.március 27.-ei hatállyal benyújtotta lemondását a kuratóriumi tagságról. Helyére 2019. május 1- 2019. szeptember 30.-i időtartamra Svastits Géza került kinevezésre.

Bírósági bejegyzésre került a Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány beolvadása

Bírósági bejegyzésre került a Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány beolvadása a Piarista Alapítványba. A végzés 2019. április 26.-án jogerőre emelkedett.

2018. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés

A kuratórium 2019. május 14-i ülésén 30/2019.05.14. sz. határozatával elfogadta a Piarista Alapítvány 2018. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését 30.908 eFt mérlegfőösszeggel, 6.318 eFt tárgyévi eredménnyel.

Kuratóriumi ülés meghívó

A Piarista Alapítvány Kuratóriumának következő űlése 2019.május 14.

Kuratóriumi ülés meghívó

2019. február 6.-án 15 órakor ülésezik az alapítvány kuratóriuma.