Mentorprogram – Csillogó Szemek

Adományozás ►1% felajánlás

Sátoraljaújhelyi Mentorprogram – Csillogó Szemek 

A sátoraljaújhelyi Piarista Rendház „Csillogó szemek” elnevezésű programjának fő célkitűzése hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű középiskolás lányok személyes kísérése annak érdekében, hogy a résztvevő lányok iskolájukat képességeikhez mérten a lehető legjobb eredménnyel elvégezzék, sikeres szakmai és érettségi vizsgát tegyenek. Ennek megfelelően a program gerincét képezi a tanulás segítésének megszervezése, a minél hatékonyabb tanulmányi előmenetel segítése.

A kifejezett tanulmányi megsegítésen túl segítséget nyújt a program személyes életpálya tervezésben és pályaorientációban. Figyelmet fordítunk a személyes életút alakításának segítésére, az önismereti munkára, az egyéni fejlődési utak feltárására és az azon való kísérésre. A program legfontosabb üzenete: „a te életedért te vagy a felelős”. Ezért célunk a személyes fejlődésre való igény felébresztése, a felelősségvállalásra való nevelés, a résztvevők képessé tevése életük tudatos alakítására felelős döntések meghozatala által.

Ebben a programban lányokat szólítunk meg, így fontos célkitűzésünk, hogy a résztvevők felismerjék a nőiség értékeit, elismerjék saját női mivoltuk gazdagságát, és hogy segítsük őket abban, hogy megbecsüljék magukat, legyenek tisztában méltóságukkal és abban is, hogy tudatos nőkké váljanak.

Programunk által hatni akarunk a résztvevők világlátására is. Így a képzésnek része a sokszínű kulturális tevékenység, a világ és a kultúrák színes örökségének megismertetése. A program során akarunk foglalkozni a résztvevőket is foglalkoztató társadalmi különbözőségekkel, bátor kérdésfeltevésekre hívva őket. Ezen a téren is keressük a személyes és közösségi felelősségvállalás útjait – akár a személyes életalakítás és előrelépés terén, akár a másokért vállalt bátor felelősségvállalás terén.

A program nem „felejti”, hogy a Sátoraljaújhelyi Piarista Jelenlét része, így szervesen a piarista küldetéshez és karizmához tartozik. Ezért a program a piarista küldetés identitáselemein alapul. Ezen túl pedig magában a szakmai tervben, valamint a programban résztvevő lányok kísérésében és a mentorok együttműködésében és képzésében is kiemelt helyet foglal el a spiritualitás mint a piarista emberkép egyik alapvető része.

A program szakmai részének gerincét a mentor-mentorált kapcsolat képezi. A mentor és mentorált között heti rendszerességgel valósul meg találkozás. Ehhez kapcsolódik a tanév során, tanítási napokon kéthetenkénti rendszerességgel tartandó csoportfoglalkozás, a tanulmányi félévenként egyszer megrendezésre kerülő kulturális alkalom vagy egynapos kirándulás és a nyári szünetben szervezett háromnapos tábor.

A program fontosnak tartja minden résztvevő biztonsága, valamint a szakmai igényesség szempontjából is a kísérők kísérését. Ezért a kísérők számára öthetenként esetmegbeszélő alkalmakat szervez, amelyet vagy külső szakértő bevonásával, vagy intervíziós csoport keretében valósít meg. A kísérők számára ezen felül évente egy alkalommal – leginkább a nyári szünetben – tizenkét órás képzést szervez külső szakember bevonásával kísérés témakörben.

Aktuális gyűjtések

Kapcsolódó hírek

Befejeződött az őszi adománygyűjtő kampány

Október 27.-én őszi adománygyűjtő kampányunk befejeződött.

Elindult az őszi adománygyűjtő kampányunk!

A piarista rend küldetése a szerzetes és világi tanárok munkája mellett kezdettől fogva elkötelezett jóakarók támogatásának köszönhetően valósulhat meg. Szerteágazó oktatási-nevelési tevékenységünkből két, számunkra különösen is fontos ügy támogatását kérjük tőletek. Köszönjük, ha imádságaitokon túl anyagi támogatásotokkal is részt vállaltok a piarista nevelés társadalmat megújító tevékenységében!