Piaristák a menekültekért

Adományozás ►1% felajánlás

A világ aggódva figyeli az Ukrajnában kialakult háborús helyzetet. Mi, piaristák feladatunknak érezzük a rászorulók segítését határon innen és túl, keresve a segítségnyújtás legmegfelelőbb formáit. Szerzetes közösségeink, pedagógusaink, diákjaink és családjaik, öregdiákjaink egyaránt támogatni szeretnék az otthonukat elhagyni kényszerülőket. 

A menekült családok segítése nem csupán lehetőségünk, hanem hitből fakadó kötelességünk is. Intézményeink tanárai önkéntes felajánlásként tanítást szerveznek a háborús helyzet miatt hazánkba érkező menekült diákok számára. 

Az oktatás megszervezéséhez és a családok mindennapi szükségleteinek megteremtéséhez szeretnénk biztos hátteret adni. 

Kérjük, csatlakozzon Ön is összefogásunkhoz és pénzadományával segítse, hogy biztos támasza lehessünk a krízishelyzetbe került családoknak!

Adományaikat az alábbi számlaszámra vagy az online felületen várjuk

Piarista Alapítvány 

10700024 70759196 51100005 

Közlemény: menekültekért

 

Kövesse honlapunkat és közösségi oldalainkat, ahol folyamatosan hírt adunk nevelő, segítő tevékenységünkről!

Fotó: Katolikus Karitász

Aktuális gyűjtések

Kapcsolódó hírek

Nyári tábor a menekült gyerekeknek

A Gimánzium nyárra sem hagyta magára a menekült gyerekeket, 2022. július 1. és augusztus 12. közötti hat hétben nyári táborokat szervezett a menekült diákoknak. 3 db kéthetes turnusban fogadtak összesen 135 résztvevőt. Sok gyerek két turnuson is részt vett, mert jól érezte magát a programokon.

Jót tesz nekik, hogy együtt vannak

A budapesti Piarista Gimnázium falain belül szerveződik az ország egyik első meneküldtiák-segítő nevelési programja, amely keretében önkéntes tanárok foglalkoznak menekült diákokkal.