Így segítünk

Támogatások, ösztöndíjak

Túratámogatás piarista intézmények számára

Legyen szó akár gyalogtúráról, evezős túráról, kerékpáros túráról vagy vitorlás táborról, a táborozásnak és túrázásnak valamennyi piarista intézményben nagy hagyománya van. A Piarista Alapítvány minden évben támogatja a piarista iskolák nyári túráit. A túrapályázat felhívását és a kitöltendő adatlapot az igazgatóknak küldjük meg, a piarista iskolák bármelyik tanára adhat be pályázatot az általa szervezett túra/túrák támogatására. A pályázatok benyújtására csak elektronikus formában van lehetőség. A kitöltött, kinyomtatott, aláírt űrlapot kérjük, szkennelve küldjék vissza az alapitvany@piarista.hu címre.

Vass Péter szociális ösztöndíj

Az ösztöndíj célja a nehéz anyagi körülmények között élő, hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Az ösztöndíj kedvezményezettjei lehetnek a Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott köznevelési intézmények általános iskolás, illetve gimnáziumi tanulói. Az ösztöndíjnak nincs minimális tanulmányi eredmény feltétele, de elvárás a megfelelő szorgalom, az igyekvési szándék.
Az ösztöndíj összege havi 10.000 Ft, melyet az alapítvány az intézmények közreműködésével a tanév 10 hónapjában folyósít. Az ösztöndíjról az alapítvány kuratóriuma dönt. Egy tanévben várhatóan 15-20 tanuló támogatható, a kedvezményezettek létszáma függ az alapítványhoz beérkező támogatás összegétől.
A támogatásra javasolt diákok névsorát az intézmények terjesztik fel az alapítvány kuratóriumának, részletekről az osztályfőnököknél és az intézmények gazdasági irodáin lehet érdeklődni.

Tanárképzési ösztöndíj

A Piarista Képzési Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíj célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása és a piarista szellemiség megőrzése céljából.

Az egyetem elvégzése utána a hallgató a Támogató által fenntartott köznevelési intézmény alkalmazottjaként helyezkedjen el, és ott legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamával azonos ideig munkavégzésre irányuló főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítsen.

 

Intézményi projektek

Az intézményi projektekről a Projektjeink menüpont alatt lehet bővebben olvasni. Ezeket a projekteket célzottan lehet támogatni a megadott adományozási módokon. 

Önkéntesség

Célunk, hogy intézményeinkben fejlesszük és támogassuk az önkéntesség kultúráját. Ennek érdekében önkéntes programokat támogatunk és szervezünk. 

Szociális alapok

Szervezeti keretet biztosítunk ahhoz, hogy a piarista közösséghez tartozó, bajba jutott, krízishelyzetben lévő embereket, családokat, öregdiáktársakat segítsünk meg rendszeres adományokkal.