Így segítünk | Piarista Alapítvány

Így segítünk

Támogatások, ösztöndíjak

Túratámogatás piarista intézmények számára

Legyen szó akár gyalogtúráról, evezős túráról, kerékpáros túráról vagy vitorlás táborról, a táborozásnak és túrázásnak valamennyi piarista intézményben nagy hagyománya van. A Piarista Alapítvány minden évben támogatja a piarista iskolák nyári túráit. A túrapályázat felhívását és a kitöltendő adatlapot az igazgatóknak küldjük meg, a piarista iskolák bármelyik tanára adhat be pályázatot az általa szervezett túra/túrák támogatására. A pályázatok benyújtására csak elektronikus formában van lehetőség. A kitöltött, kinyomtatott, aláírt űrlapot kérjük, szkennelve küldjék vissza az alapitvany@piarista.hu címre.

Vass Péter szociális ösztöndíj

Az ösztöndíj célja a nehéz anyagi körülmények között élő, hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Az ösztöndíj kedvezményezettjei lehetnek a Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott köznevelési intézmények általános iskolás, illetve gimnáziumi tanulói. Az ösztöndíjnak nincs minimális tanulmányi eredmény feltétele, de elvárás a megfelelő szorgalom, az igyekvési szándék.
Az ösztöndíj összege havi 10.000 Ft, melyet az alapítvány az intézmények közreműködésével a tanév 10 hónapjában folyósít. Az ösztöndíjról az alapítvány kuratóriuma dönt. Egy tanévben várhatóan 15-20 tanuló támogatható, a kedvezményezettek létszáma függ az alapítványhoz beérkező támogatás összegétől.
A támogatásra javasolt diákok névsorát az intézmények terjesztik fel az alapítvány kuratóriumának, részletekről az osztályfőnököknél és az intézmények gazdasági irodáin lehet érdeklődni.

Tanulmányi ösztöndíj (Portusbuda ösztöndíj)

A Portus Buda Group Zrt. először a 2014/2015-es tanévben hirdetett ösztöndíjprogramot a gödi Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai részére. A program immár negyedik éve tart és eddig 30 diák kapott egy évig havi támogatást .

A Portus Buda Ösztöndíj a díjazottakat az önmagukkal szembeni igényességben támogatja. Fontos, hogy ez az elkötelezettség mind szakmailag mind emberileg az életük része legyen, amely által boldogabbak lehetnek, és a társadalom javát - a szakmájuk által - még inkább szolgálhassák.

Intézményi projektek

Az intézményi projektekről a Projektjeink menüpont alatt lehet bővebben olvasni. Ezeket a projekteket célzottan lehet támogatni a megadott adományozási módokon. 

Önkéntesség

Célunk, hogy intézményeinkben fejlesszük és támogassuk az önkéntesség kultúráját. Ennek érdekében önkéntes programokat támogatunk és szervezünk. 

Szociális alapok

Szervezeti keretet biztosítunk ahhoz, hogy a piarista közösséghez tartozó, bajba jutott, krízishelyzetben lévő embereket, családokat, öregdiáktársakat segítsünk meg rendszeres adományokkal.