Így segítünk

Támogatások, ösztöndíjak

Túratámogatás piarista intézmények számára

Legyen szó akár gyalogtúráról, evezős túráról, kerékpáros túráról vagy vitorlás táborról, a táborozásnak és túrázásnak valamennyi piarista intézményben nagy hagyománya van. A Piarista Alapítvány minden évben támogatja a piarista iskolák nyári túráit. A túrapályázat felhívását és a kitöltendő adatlapot az igazgatóknak küldjük meg, a piarista iskolák bármelyik tanára adhat be pályázatot az általa szervezett túra/túrák támogatására. A pályázatok benyújtására csak elektronikus formában van lehetőség. A kitöltött, kinyomtatott, aláírt űrlapot kérjük, szkennelve küldjék vissza az alapitvany@piarista.hu címre.

Vass Péter szociális ösztöndíj

Az ösztöndíj célja a nehéz anyagi körülmények között élő, hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Az ösztöndíj kedvezményezettjei lehetnek a Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott köznevelési intézmények általános iskolás, illetve gimnáziumi tanulói. Az ösztöndíjnak nincs minimális tanulmányi eredmény feltétele, de elvárás a megfelelő szorgalom, az igyekvési szándék.
Az ösztöndíj összege havi 10.000 Ft, melyet az alapítvány az intézmények közreműködésével a tanév 10 hónapjában folyósít. Az ösztöndíjról az alapítvány kuratóriuma dönt. Egy tanévben várhatóan 20-25 tanuló támogatható, a kedvezményezettek létszáma függ az alapítványhoz beérkező támogatás összegétől.
A támogatásra javasolt diákok névsorát az intézmények terjesztik fel az alapítvány kuratóriumának, részletekről az osztályfőnököknél és az intézmények gazdasági irodáin lehet érdeklődni.

Tanárképzési ösztöndíj

A Piarista Képzési Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíj célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása és a piarista szellemiség megőrzése céljából. Az egyetem elvégzése utána a hallgató a Támogató által fenntartott köznevelési intézmény alkalmazottjaként helyezkedjen el, és ott legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamával azonos ideig munkavégzésre irányuló főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítsen.

Egyetemista ösztöndíj

A Magyar Piarista Diákszövetség ösztöndíjának célja azon piarista diákok segítése, akik a piaristáknál jó tanulmányi eredményeket értek el, felvételt nyertek valamelyik magyarországi felsőoktatási intézménybe, első félévüket megkezdték, azonban az egyetemi tanulmányaik finanszírozása anyagi nehézséget okoz nekik, illetve családjuknak.

Intézményi projektek

Az intézményi projektekről a Projektjeink menüpont alatt lehet bővebben olvasni. Ezeket a projekteket célzottan lehet támogatni a megadott adományozási módokon. 

Önkéntesség

Célunk, hogy intézményeinkben fejlesszük és támogassuk az önkéntesség kultúráját. Ennek érdekében önkéntes programokat támogatunk és szervezünk. 

Szociális alapok

Szervezeti keretet biztosítunk ahhoz, hogy a piarista közösséghez tartozó, bajba jutott, krízishelyzetben lévő embereket, családokat, öregdiáktársakat segítsünk meg rendszeres adományokkal.