Alapítvány célja

A Piarista Alapítványt azért hoztuk létre, hogy segítsük és támogassuk a piarista intézményeket küldetésük megvalósításában, a nevelés általi evangelizálásban. Ennek érdekében elősegítjük az intézményi és tartományi szintű projektek megvalósulását, ezek finanszírozásához forrásszervezési tevékenységet végzünk. A piarista küldetés minél tágabb megismertetése érdekében szemléletformáló kampányokat indítunk és kapcsolatokat építünk öregdiákjainkkal, valamint a piarista küldetés iránt érdeklődőkkel.

Az alapítvány alapító okiratában felsorolt céljai:

 1. A piarista iskolák, és a Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott egyéb intézmények oktatási, nevelési, kulturális és közművelődési tevékenységének, működésének támogatása, eszközbeszerzésének segítése;
 2. A Piarista Rend Magyar Tartományának vallási, oktatási és ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységének segítése;
 3. A Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott intézmények tanulói és tovább tanuló volt diákok szakmai fejlődésének, pályaválasztásának, továbbtanulásának elősegítése és támogatása ösztöndíjak létesítésével, pályázatok kiírásával;
 4. A Piarista Rend Magyar Tartománya növendékképzésének segítése (Prenoviciátus, Noviciátus, Kalazantinum);
 5. A Piarista Rend Magyar Tartománya központja (Piarista Tartományfőnökség) tevékenységének segítése;
 6. Rászoruló piarista diákok, azok családjának, rászoruló volt piarista diákok és tanárok támogatása szociális segéllyel;
 7. Karitatív (szociális) tevékenység és az ehhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek megteremtésének segítése;
 8. A Piarista Alapítvány vagyonától függően diáktalálkozók rendezésének támogatása;
 9. A piarista eszmeiség népszerűsítése rendezvényekkel, kiadványokkal és hozzájárulás minden kezdeményezéshez, amely a piarista szellemű nevelés céljának megfelel;
 10. Fiatalok kirándulásának, táboroztatásának elősegítése;
 11. Egyházi és az egyház értékeit valló ifjúsági szervezetek működéséhez szükséges helyiségek biztosítása, fenntartása támogatásokból;
 12. Társadalmi, kulturális és sportrendezvények segítése;
 13. A piarista iskolák története feltárásának, volt piarista diákok és tanárok munkásságának, közéleti tevékenysége megörökítésének támogatása;
 14. Az Alapítvány publikációs lehetőségének megteremtése, ennek kapcsán folyóirat szerkesztés és kiadás, könyvkiadás, filmkészítés és kiadás;
 15. A piarista iskolák hagyományait reprezentáló épületek, emléktáblák, szobrok, síremlékek gondozásának támogatása;
 16. A Piarista Rend Magyar Tartománya kápolnáinak, rendházainak, egyéb ingatlanainak és a Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott intézményeknek – különösen iskoláinak, könyvtárainak, levéltárának - helyet adó ingatlanok építésének, átalakításának, felújításának, korszerűsítésének, karbantartásának és működésének segítése;
 17. Szerződés alapján piarista kötődésű intézmények, létesítmények üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése;
 18. Külföldi piarista intézmények, piarista diákok, piarista programok támogatása;
 19. Az Alapítvány, tevékenysége végzése során, nem zárja ki, hogy a fentiekben megjelölt körön kívül, a célokkal összeegyeztethető esetben, más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.