Piaristák

A piarista rend katolikus tanító szerzetesrend. Tagjai a szokásos szerzetesi fogadalmak mellett negyedik fogadalomként a gyermekek neveléséről való különleges gondoskodást vállalják.

A piaristák rendjét Kalazanci Szent József (1556-1648), egy Rómába került spanyol pap alapította, aki 1597-től kezdve munkatársaival "kegyes", azaz ingyenes és vallásos iskolákat működtetett a Városban. Közösségüket 1617-ben V. Pál pápa kongregációvá nyilvánította, majd 1621-ben XV. Gergely pápa ünnepélyes fogadalmas szerzetesrenddé tette. 

"Intézményünknek az lesz a feladata, hogy az első elemektől kezdve tanítsa a fiúkat a helyes olvasásra, írásra, számolásra és latin nyelvre, főleg pedig jámborságra és hittanra, és mindezekhez, amennyire lehetséges, a legjobb módszert alkalmazza." - írta az alapító.

Evangelizare educando (A nevelés által evangelizálunk)

Együttműködő közösségekben
fejlesztő közeget alkotva
hatékony segítséget nyújtani
a ránk szorulóknak és hozzánk fordulóknak abban, hogy
kibontakoztassák teljes emberségüket, érett személlyé váljanak.

Intézményeink

A magyar rendtartományban jelenleg iskolákban, óvodákban, kollégiumokban, és  tanodában folytatunk oktató, nevelő szolgálatot szerte az országban.

Kalazanciusi identitás elemek

  • A gyerekek és fiatalok központi szerepe
  • Az egyházhoz tartozás érzése
  • A szegények melletti elköteleződés
  • A nevelők felkészítése
  • Színvonalas nevelői és lelkipásztori munka
  • Kisérés
  • Az evangélium hirdetése
  • A család bevonása
  • A társadalom megújítása
  • Megosztott küldetés

 

www.piarista.hu