BM-18-0080 KÖSZI

Adományozás ►1% felajánlás

ZÁRÓ KIADVÁNY valamint az

AJÁNLOTT PROGRAMOK gyűjtemény

 az oldal alján csatolt fájl formában található.

BM-. 18-0080 KÖSZI pályázatáról röviden

KÖSZI - Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl

Szeretettel hívunk, várunk a KÖSZI-be!

Miről szól a KÖSZI? zösség és SZemléletfejlesztés az Iskolában és azon túl; erre a névre kereszteltük programsorozatunkat, amire hívunk Titeket; gyerekeket, fiatalokat, pedagógusokat, szülőket és nagyszülőket. Az iskola és környezetének teljes közösségében gondolkodunk, sőt, még azon túl is. A KÖSZI program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg.

Egy nagy csomaggal készülünk, amiből válogathattok; lesz diákszínház és KÖSZI-MOZI; izgalmas előadások olyan témákban, amelyek egyaránt érdekesek lehetnek diákoknak, családoknak és tanároknak egyaránt. Ezeket az előadásokat mindig feldolgozó beszélgetés, dráma- és képzőművészeti foglalkozás, workshop keretében értelmezzük közösen. Lehetőségünk lesz jókat játszani együtt; társasozás közben sokat megtudunk egymásról és a világról, játszhatunk a szólásmondásokkal, megtanulunk különböző érvelési technikákat és fejlesztjük a vitakultúrát. Kínálunk művészetterápiás lehetőségeket, drámapedagógiai és meseterápiás foglalkozásokat, kisállat-terápiát.

Kiemelten foglalkozunk az internetbiztonsággal; hogyan előzhető meg az online zaklatás, hogyan védjük személyes adatainkat, miként élhetünk forráskritikával, hogyan ellenőrizzük az információk hitelességét, a hírek igazságtartalmát. Megismerjük az online tevékenységek lehetséges következményeit, az online társasjátékok hatásait.

Hogyan lehetünk biztonságban az utcán, buliban, vagy ha otthon maradunk és csupán az online térben találkozunk ismerősökkel, ismeretlenekkel. Frissítjük tudásainkat a függőségekről és azok hatásáról a személyre és környezetére.

Megtanuljuk, hogyan jó segíteni, ha úgy érezzük, valaki bajban van, hogyan léphetünk be egy szituációba és válhatunk szemlélődőből aktív cselekvővé, úgy, hogy nem kerülünk bajba. Felkészülünk azokra a helyzetekre, amikor földbe gyökerezik a lábunk, és megnézzük, hogyan aktivizálhatjuk belső erőforrásainkat. Tudatosítjuk, melyek a különbségek árulkodás és segítségkérés, hiba és bűn között.

Az ajánlott programok segítségével megtanulunk előítéletek nélkül gondolkodni, a dolgok mögé látni, felfedezzük együtt a másik viselkedésének miértjeit. Beszélgetünk az iskolai kirekesztettségről, pszi-chológiai, fizikai és online bántalmazásról, ezek lelki és jogi következményeiről, büntethetőségről. Ismerkedünk az egyéni bánásmód fogalmával, megismerjük és tiszteletben tartjuk a másik erősségeit és gyengeségeit. Gyakoroljuk, hogyan tudunk együtt fejlődni, bízni magunkban, képességeinkben, formáljuk az önmagunkról alkotott képet.

Hirdetünk kortárssegítő képzést, az ott felkészített diák és felnőtt kortárssegítőkkel egy nyári táborban ünnepeljük meg a programunkat, és előkészítjük a folytatást a következő évekre. A KÖSZI tábor július végén várja a programokhoz aktívan csatlakozni vágyókat!

Mi, a KÖSZI-ben hiszünk az egymásra figyelésben, a közösség védő funkcióiban, az emberi kapcsolatok erejében, abban, hogy számíthatunk egymásra. Meggyőződésünk, hogy az egyéni és csoportszintű felelősségvállalás elengedhetetlen az osztályban, az iskolában, a munkahelyen, a családban, életünk minden területén, hogy a fiatalokból saját és közössége értékeit védő és vállaló, autonóm ember váljon. Bízunk benne, hogy a konfliktusok megelőzhetőek és egy kialakult nézeteltérés is rendezhető békés úton. Együtt alakíthatjuk a közösségi konfliktuskezelés kultúráját a resztoratív szemlélet szerint. Hiszünk az empátia és az érzelmi intelligenciafejlesztés, az érzékenyítés fontosságában.

A KÖSZI épít a piarista iskolai közösségekben meglévő erősségekre és a helyi igényekre, minden iskolánkba, intézményünkbe olyan programokkal készülünk, amely választ adhat felmerülő kérésekre. A KÖSZI támogatja az iskolákat körülvevő helyi hálózatokat, törekszik annak bővítésére, új szereplőket helyi szakembereket s velük együtt új szempontokat hívva a kölcsönös gazdagodás érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy iskoláink nyissanak a civil szervezetek felé, és megerősítsék meglévő, jó kapcsolódásaikat. Szeretnénk, ha piarista intézményeink sűrűbb szövésű hálózatban, stabilabb kötésekkel kapcsolódnának egymáshoz.

Magabiztosság, önazonosság, kritikai gondolkodás, felelősségvállalás, figyelem és tisztelet egymás iránt, kiegyensúlyozott osztályközösség, biztonságosabb iskola, harmonikus közösségi élet, mindezek az út egy boldogabb társadalom felé.

Legyetek a szövetségeseink, KÖSZIzzünk együtt a tavaszban, nyárban!

Várva a közös programokat, találkozásokat, üdvözlettel:

a KÖSZI csapat

 

Készítette: Tóth Krisztina (Piarista Tartományfőnökség, projekt munkatárs)

Megjelent: Piaristák MA, 2019. márciusi szám


KÖSZI – “PÁLYÁZAT A PÁLYÁZATBAN”

eredmény és díjazás

Előzmény:

A Piarista Alapítvány a KÖSZI – Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl – projekt keretében 2019. augusztusában pályázati felhívást tett közzé a pályázati program megvalósítása során lezajlott események résztvevőinek körében.

A pályázaton bármely korosztály képviselője részt vehetett az alábbi kategóriákban:

    fotó/videó
    rajz/poszter/montázs
    novella
    vers
    reflexió

A pályázat témája:                                                                                                                                                                                                                                                                      

A KÖSZI projekt által lezajlott szemléletváltás bemutatása, az események/tevékenységek egyénre illetve közösségre gyakorolt hatása, a folyamat által teremtődött érzések, élmények, megértések, és kapcsolódások bemutatása.

Beérkezett  pályaművek:

A felhívásra 20 pályamű érkezett be:

 • 17 rajz érkezett  általános iskolai tanulóktól
 • 1 reflexió általános iskolai tanulótól
 • 1 reflexió szülőtől
 • 1 reflexió pedagógustól

 

Értékelés, díjazás:

A pályaművek  értékelését a Piarista Alapítvány és a Piarista Tartományfőnökség munkatársaiból álló háromfős bizottság végezte.

Az értékelés szempontjai:

 •     a pályaműben milyen mértékben jelenik meg a program érzelmi- és tanulási hatása
 •     a pályamű milyen mértékben közvetíti a program közösségfejlesztő jellegét
 •     az élmény megjelenítésének gazdagsága, tapasztalat-átadó ereje

A bizottság minden benyújtott pályaművet emléklappal jutalmazott és három kategóriában adományozott könyvjutalmat:

    KIEMELTEN DÍJAZOTT kategóriába sorolt 4 pályaművet:

 •     Élő Krisztina tanuló (rajz, Mosonmagyaróvár)
 •     Kocsis Alexander tanuló (rajz, Mosonmagyaróvár)
 •     Péntek Zalán tanuló (rajz, Mosonmagyaróvár)
 •     Putz Maja tanuló (rajz, Mosonmagyaróvár)

 

    DÍJAZOTT kategóriába sorolt 8 pályaművet:

 •     Albert János pedagógus (reflexió, Budapest, III. kerület)
 •     Babos Lenke tanuló  (rajz, Mosonmagyaróvár)
 •     Bomlász Roland tanuló  (reflexió, Budapest, III. kerület)
 •     Fenes Anna tanuló  (rajz, Mosonmagyaróvár)

 

 •     Gál Kincső tanuló  (rajz, Mosonmagyaróvár)
 •     Marton Zsófia szülő (reflexió, Nagykanizsa)
 •     Nagy-Molnár Bence tanuló (rajz, Mosonmagyaróvár)
 •     Stregerits Kristóf tanuló  (rajz, Mosonmagyaróvár)

 

     KÖZÖSSÉGI KÜLÖNDÍJ-ban részesült két intézmény tanuló- és pedagógus közössége:

 •     EMMI Budapesti Javítóintézete
 •     Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Mosonmagyaróvár - 3.a osztálya

 

A díjakat a bizottság képviselői a pályázó intézménye által biztosított díjátadó alkalmon nyújtották át a díjazottaknak, és ekkor került sor az emléklapok átadására is.

A díjazott pályaművekbe a KÖSZI program eredményeit bemutató Záró Kiadvány megfelelő fejezete nyújt tartalmi betekintést.

Ezúton is köszönjük

Minden pályázónak a beküldött pályaműveket, az értékes élménymegosztást.

Az intézmények pályaművek beküldését segítő-, a KÖSZI-program megvalósulását jelenléttel, figyelemmel, szervezéssel, érték-közvetítéssel támogató minden munkatársának az együttműködést.

Megvalósult projektek