Venezuelai piarista szolidaritási kampány

Adományozás ►1% felajánlás

 „A gyerekek gondos nevelésétől függ a társadalom megújulása.”

(Kalazanci Szent József, Konstitúció, 175)

 Kedves Testvéreim!

Jelen levelem célja, hogy megosszam mindannyiatokkal a venezuelai iskoláink jövője iránt érzett aggodalmainkat. Ahogy mindnyájan tudjátok, az ország társadalmi és politikai helyzetét mélységes válság jellemzi, s ez a társadalom minden szintjét és dinamizmusát érinti. A venezuelai oktatási rendszer jól tükrözi az ország helyzetét: iskolabezárások, növekvő iskolázatlanság, a kivándorlás miatt szétszakadt családok, tanárhiány, bizonytalanság, az iskolák megfelelő működéséhez szükséges források hiánya, borzalmasan alacsony tanári fizetések, és mindenekelőtt a perspektíva hiánya mind a tanárok, mind a gyerekek és fiatalok számára, akik e körülmények ellenére kitartanak az úton.

E nehéz helyzet közepette a venezuelai piaristák, továbbá a teljes Közép-amerikai és Karib-térségi Tartomány úgy döntött, kopogtatni fog a rend összes tartományának és iskolájának ajtaján, méghozzá egy piarista szolidaritási kampány elindításával Venezuela támogatására, melynek mottója: „Arra születtünk, hogy neveljünk.” Az iskoláinkban dolgozó tanárok erőfeszítései – akik a nehézségek ellenére is kitartanak – inspirálnak bennünket e kampány elindítására.

A kampánynak kettős célja van. Egyrészt, hogy megmutassuk tanáraink szakmai vitalitását az országban uralkodó hatalmas nehézségek és az alacsony tanári fizetések ellenére, másrészről, hogy anyagi forrásokat gyűjtsünk munkatársaink megsegítésére, nagyobb munkahelyi stabilitást biztosítva ezzel számukra.

A kampánnyal kapcsolatos minden információt megtaláltok az alábbi honlapon: www.nacidosparaeducar.org. Itt a különböző piarista intézményben dolgozó oktatók és nevelők tanúságtételeiről is olvashattok, továbbá elmagyarázzuk az együttműködés különféle lehetséges módjait.

Rendünk hetven éve van jelen Venezuelában. Öt iskolát tartunk fenn, ahol összesen 300 pedagógus dolgozik. 4.200 diákkal foglalkozunk. Ez roppant értékes és mélységesen kalazanciusi piarista valóság!

Szeretném felkérni a teljes piarista családot, hogy csatlakozzon ehhez a kampányhoz, mely venezuelai iskoláink fenntarthatóságának biztosítása szempontjából nagyon fontos az ország történetének ebben az igen nehéz időszakában. Szeretném, ha ezt a levelet szétküldenétek a piarista iskoláinkban dolgozó valamennyi oktatónak és nevelőnek, és ha ismertetnétek tartalmát plébániáinkon és mindenhol, ahol erre lehetőség van.

A következő hetekben szervezni fogunk néhány olyan programot, amelyek révén teljes körű és tárgyilagos információt kívánunk adni arról, mit élünk meg venezuelai iskoláinkban. Mindezekről a programokról kellő időben tájékoztatást fogunk adni. Szeretnélek meghívni benneteket, hogy vegyetek részt rajtuk, továbbá lehetővé szeretnénk tenni, hogy ahányan csak hisznek Kalazancius nevelési programjában, lehetőségeikhez mérten mind együtt tudjanak működni ebben a közös erőfeszítésben.

Izgalmas időszakot élünk az egyházban, melynek során meghívást kaptunk Ferenc pápától, hogy „állítsuk helyre a globális nevelési egyezményt”. Ebben a kontextusban, amikor a nevelés egy jobb világ létrehozásának kulcsfontosságú tényezőjeként tör felszínre, a piaristák értékes példát mutatnak az oktatásért folytatott küzdelemről Venezuelában, és igyekeznek megvalósítani azt a programot, amely által Kalazanci Szent József a mindenkinek kijáró átfogó nevelés rendkívüli ajándékát kínálta fel az egyház és a társadalom számára.

Köszönetet szeretnék mondani a teljes Közép-amerikai és Karib-térségi Tartománynak a venezuelai piarista iskolákért tett erőfeszítéseiért, továbbá hálámat fejezem ki mindannyiatoknak, amiért figyelmet fordítotok erre a szolidaritási kampányra.

A legjobbakat kívánom mindannyiatoknak!

Róma, 2021. október 10.

 Szeretettel és üdvözlettel:

 Pedro Aguado Sch. P.

rendfőnök

Megvalósult projektek

Kapcsolódó hírek

Köszönet a venezuelai misszió javára érkezett adományokért!

Pedro Aguado generális atya megrendítő levélben október közepén kérte szolidaritásunkat a Venezuelában kialakult helyzet miatt.