Close to Calasanz - Közel Kalazanciushoz

Close to Calasanz - Közel Kalazanciushoz

A piarista rend “Close to Calasanz” elnevezésű nemzetközi programja a rend európai országainak piarista kötődésű, jórészt egyetemista korú fiataljainak ismeretterjesztését célozza, azokét, akik a helyi Kalazancius Mozgalmakban (KM) tömörülve tanulnak, dolgoznak, szabadidejükben rendszeresen közösen tevékenykednek, fiatal felnőttként a piarista lelkiség útját immár tudatosan, kereső módon járják.  A program egyhetes nyári ifjúsági találkozó keretében a piarista rend alapítójának, Kalazanci Szent Józsefnek a nyomába szegődni hívja a fiatalokat. A résztvevők Kalazancius életének római és assisi helyszíneit bejárva, illetve az első piarista iskolák történetét őrző falakon belül egymással is ismerkedve közelebb kerülhetnek saját hivatásukhoz is. 

Idén spanyol, lengyel és magyar fiatalok utaztak el a rendezvényre, a magyar Kalazancius Mozgalom képviseletében Csete Annamária (KM Kolozsvár), Környei Viktor (KM Szeged) és Martos Emőke (KM Budapest) vettek részt.

Az emlékhelyek felkeresésén túl a fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy előadások formájában ismertessék meg egymással saját KM tevékenységeik felépítését, a fiatalokkal való foglalkozás és a közösségben megélt keresztény élet hozadékait, tapasztalásait. Itt szerzett tapasztalataikat, fejlődésüket, tudásukat, lelki ajándékaikat hazaviszik országaikba, eljuttatják saját közösségeikhez. 

A hét során megismerték a helyi “piarista nővérek” (calasanziane) gyermeknevelő, missziós tevékenységét, amely által az érdeklődő  fiatalok tevékeny, karitatív módon kerültek még közelebb rendalapító atyánkhoz. 

"Mi lakik a szívetekben?" - Pedro Aguado generális atya ezekkel a szavakkal lelkesítette a Kalazanci Szent József rendalapító életének római és assisi helyszíneinek nyomába eredő Close to Calasanz találkozón összegyűlt fiatalokat, akik szívükben gazdagodva érkeztek haza.

 

“What dwells in your hearts?” – Young student members of the Calasanz Movement met in Rome

Kapcsolódó projektek: