Kalazancius Mozgalom

Adományozás ►1% felajánlás

Kalazancius Mozgalom

A Kalazancius Mozgalom - közöttünk csak KM - 2016-ban indult el Magyarországon. Mára az ország minden piarista intézményében megtalálhatóak vagyunk, de Pécsett frissen indult egyetemista csoportunk is van. Kisgyerekkortól fiatal felnőtt korig szerveződnek a csoportjaink, amelyeket több mint 100 önkéntes csoportvezető kísér hétről hétre. Nagyon szeretünk kirándulni és nyári táborozni is. A csoportokba önkéntesen köteleződnek el a fiatalok, akikkel heti találkozásaink során megosztjuk egymás között az életünket és hitünket. A piarista karizmához kapcsolódva azt szeretnénk, hogy Kalazancius lelkülete szerint éljük életünket, miközben a piarista nagycsaládhoz való tartozásunkkal kifejezzük az egyházhoz tartozásunkat is. 

Támogasd a Kalazancius Mozgalom vezetőképzőjét!

A kézpés során 3 képzési hétvégén veszntek részt a diákok, nyár elején pedig egy intenzív hetet tartunk, ahol az évközben tanultakat mélyítjük el. Egy évfolyamban 20-30 új vezetőt képzünk ki. Végzett vezetőinket intézményi kordinátorok kisérik, október folyamán tartományi csoportvezetői hétvégével tartunk utánkövetést. 

A képzési hétvégék önköltségi ára 15.000 Ft/fő/hétvége

 

 

A 2020-as nyári tábor felállított egy mércét. 2021-ben megemeltük azt. Videó.

Tagként, csoportvezetőként, képzőként

Tudjuk jól érezni magunkat

„Azt hiszem a KM mutatta meg nekem igazán, mit is jelent piarista diáknak lenni, hiszen egy olyan közösség tagjává váltam általa, amely rövid idő alatt meghatározó része lett az életemnek. Mielőtt csoportvezető lettem, csoporttagként, az alkalmakra bármilyen fáradtam estem is be, utána mindig lelkileg feltöltődve értem haza. Emiatt is szeretném, hogy a vezetettjeim is átélhessék ezt úgy, hogy a legfontosabb dolgot tartjuk szem előtt: hogy mindannyian jól tudjuk érezni magunkat!”

Dósa Rebeka, csoportvezető (KM Vác)

Az életünk része

Bár a KM szinte minden piarista iskolában fellelhető, mégis minden csoport más, annak tagjai teszik a csoportot egyedivé. A Kalazancius Mozgalom nekem olyan közösséget ad, ahol őszintén beszélhetek a problémáimról és az örömeimről egyaránt. Egy nehéz nap után betérve itt ki tudok kapcsolódni és emellett fontos témákról is tudunk beszélgetni. Az alkalmak szerves része az ima, amivel hitemet közösségben mélyíthetem. A KM programok, a nyári tábor és a túrák során olyan piarista diákokat ismerhettem meg, akik bár elég messze vannak, mégis fontos részét alkotják a mindennapjaimnak. Én nagyon örülök, hogy idén már három éve, hogy csatlakoztam a Kalazancius Mozgalomhoz, mivel mára az életem részét képezi.

Börcsök Viki, Juhos Léna, Kecskeméti Evelin, csoporttagok (KM Szeged)

 

Az út, amit Kalazancius előttünk járt

A hit és tudás kettősségében közös küldetésünket szeretnénk megélni, nemcsak a tanár-diák kapcsolaton keresztül, hanem a fiatalok - csoporttagok, csoportvezetők és képzők - megosztott missziójában is. A csoportvezető-képzés megmutatja a vezetőjelölteknek azt az utat, amit már Kalazanci Szent József előttünk járt. A képzés során a majdani csoportvezetők önismerti gyakorlatokon keresztül először megismerik saját a valóságot és belső igényeiket, hogy idővel a teljesség igényével megismerhessék embertársaik, a leendő rájuk bízott gyerekek és fiatalok világát. A küldetésünk gyakorlatát három pilléren; a megosztásos beszélgetésen, a játékon és az imán keresztül vezetjük be. A folyamat rávilágít a pillérek összefüggéseire, egymásra gyakorolt hatására, amely a fiatalok és gyermekek lelki, valamint szellemi kibontakoztatását segítik elő, azzal a céllal, hogy a jövőben talpraesett, embertársaik iránt érzékeny, tettre kész felnőttekké válhassanak. Hálás vagyok a fiataloknak, hogy velük együtt járhatok Kalazancius útján. Közösen tanulhatunk a vezetői, a kísérő szerepről, annak a teljes felelősségéről, amelyet a piarista rendalapítóval együtt Jézusra tekintve emberségünkben találunk meg.

Takács Tamás, csoportvezető-képző (KM Göd)

Magamra találni lelkileg

Az egyetemista csoport szerintem azért megtartó közösség, mert nemcsak lelki szinten ad, hanem közösséget is nyújt: jó beszélgetéseket, kirándulásokat, korábbi osztálytársakat, akikkel ebben a közösségben lettem jóban. És ad új arcokat. Más piarista iskolák volt diákjai felé és olyanok felé is megnyitott, akik csak érintőlegesen kötődtek a piaristákhoz. A KM segít nekem is magamra találni lelkileg, és segít rendezni a viszonyulásomat mások felé. Nagy megtartó erő a vezetőink (és a valaha volt összes vezetőnk) jelenléte is. A tizenkettedikes hittannak és a tanárunknak (Szabó Dánielnek) kiemelkedő jelentősége van abban, hogy a piarista egyetemista közösség része lettem. Pontosabban, hogy itt kötöttem ki, mert a gimnázium során nem szerettem volna a Lamantinhoz tartozni, amit azért sűrűn hirdettek nekünk. Viszont most úgy látom, egyértelműen könnyebb úgy kilépni a félig-felnőtt életbe, hogy ilyen nagyszerű arcok vesznek körül és támogatnak. A gimnázium végére belefáradtam a piaristaságba. Azt hiszem, hogy a Kalazancius Mozgalomtól új lendületet kaptam.

Illényi János, egyetemista csoporttag (KM Budapest)

https://www.kalazanciusmozgalom.hu/

Aktuális gyűjtések

Kapcsolódó hírek

Close to Calasanz - Közel Kalazanciushoz

2023. július 3-10. között spanyol, lengyel és magyar fiatalok találkoztak Rómában, akik Kalazancius atyánk életének római és assisi útját járták be.

Ősszel a tanulás támogatása van gyűjtéseink fókuszában

A Piarista Alapítvány két, képzéssel kapcsolatos projektre kezdte meg az adománygyűjtést, amelyekhez várja minden jószándékú ember támogatását.

Megtanítalak az útra, amelyen járnod kell.

A Kalazancius Mozgalom nyári táborának idén az ország egyik eldugott gyöngyszeme, a Zempléni-hegység ölelésében található, alig 200 főt számláló Pusztafalu adott otthont augusztus 8-12 között. 

Megérkezett a magyar piarista zarándokcsapat Santiagoba!

A Kalazancius Mozgalom budapesti végzős és friss egyetemista csoportjaiból szerveződött nyolc fős csapat július végén érkezett Spanyolországba.

Kalazancius Mozgalom - Intenzív továbbképzési hét nyáron

2022. július 2.-án zárult az idei intenzív csoportvezetői képzési hét a Kalazancius Mozgalomban.