Egyetemista ösztöndíj

Adományozás ►1% felajánlás

A Piarista Alapítvány adománygyűjtő akciót hirdet, hogy minél több egyetemet kezdő piarista öregdiák részesülhessen ösztöndíjban, és így tanulmányait zavartalanul végezhesse. A Diákszövetséggel közösen szervezett gyűjtésben kérjük, hogy anyagi lehetőségeidhez mértem támogasd a továbbtanulásban piarista diáktársaidat, akik megfelelő szellemi, de csekélyebb anyagi tőkével rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat sikeresen elkezdjék.
Ez egyrészt szociális alapú, tanulmányi ösztöndíj, másrészt tá
mogatni kíván elkötelezett, tanárszakos piarista öregdiákokat, hogy piarista intézményben kezdhessék el gyakorolni hivatásukat!

 

Eddig támogatottak: 

  • 2020/21-es tanévben  9 diák, és tanárképzésben  3 diák
  • 2019/20-as tanévben 10 diák, és tanérképzésben 2 diák
  • 2018/19-es tanévben   7 diák, és tanérképzésben 3 diák 
  • 2017/18-as tanévben 12 diák

 

Támogatásodat az online adományozási felületen vagy átutalással tudod eljuttatni hozzánk:

Kedvezményezett: Piarista Alapítvány
Számlaszám: 10700024 70759196 51100005
Közlemény: „ÖSZTÖNDÍJ”

Aktuális gyűjtések

Kapcsolódó hírek

Piarista egyetemisták a Dunaszigeten

A Kalazancius Mozgalomba tartozó egyik egyetemista csoport 14 fő részvételével Dunaszigeten töltötte 5 napos nyári táborát júliusban.

Befejeződött az őszi adománygyűjtő kampány

Október 27.-én őszi adománygyűjtő kampányunk befejeződött.

Elindult az őszi adománygyűjtő kampányunk!

A piarista rend küldetése a szerzetes és világi tanárok munkája mellett kezdettől fogva elkötelezett jóakarók támogatásának köszönhetően valósulhat meg. Szerteágazó oktatási-nevelési tevékenységünkből két, számunkra különösen is fontos ügy támogatását kérjük tőletek. Köszönjük, ha imádságaitokon túl anyagi támogatásotokkal is részt vállaltok a piarista nevelés társadalmat megújító tevékenységében!

Öregdiákjaink számítanak az Egyetemista ösztöndíjra

A tanév elején esedékes Egyetemista ösztöndíjra beérkezett pályázatok száma jól kifejezi, hogy öregdiákjaink számítanak a Piarista Alapítvány támogatására.